Wie niet mee gaat met de tijd, gaat mettertijd

The Community Builders | Wie niet mee gaat met de tijd, gaat mettertijd.Is jouw marketing en communicatie strategie afgestemd op de 21ste eeuw? Natuurlijk is jouw organisatie vindbaar op internet. Hebben jullie een website, waarschijnlijk ook een aantal social media accounts en een Marketing & Communicatie afdeling dat er verantwoordelijk voor is dat de juiste informatie bij de juiste mensen terecht komt. Maar wordt er ook kritisch gekeken of de informatie bij de doelgroepen aankomt, en hoe deze de informatie ontvangt? En zijn de managers die moeten sturen op data wel uitgerust met de juiste tools en ontvangen zij echt alle informatie die zij nodig hebben?

Meten is weten. Met de komst van internet en de technologische toepassingen van vandaag de dag is er veel verandert binnen Marketing & Communicatie. Waar internet voorheen nog een tool was om snel gevonden te worden, is er nu een onschatbare waarde aan informatie te vinden over hoe jouw klanten jouw bedrijf, diensten, producten maar ook medewerkers waarderen. Dit is waardevolle informatie voor bedrijven die willen blijven vernieuwen. Luisteren naar wat er gezegd wordt kan leiden tot verrassende inzichten.

  • Hoe presteert jouw bedrijf op het internet en social media?
  • Wordt er gesproken over het merk, de medewerkers en de producten/diensten
  • En wat is het effect op de verkoopresultaten?

Deze informatie is nodig om steeds weer stappen vooruit te kunnen maken. Voor veel bedrijven betekent dit dat er op een andere manier naar Marketing & Communicatie gekeken moet worden. De online wereld gaat snel, en zeker in Marketing, Communicatie en Sales moet snel worden geschakeld en afstemming met de verschillende afdelingen moet via zeer korte lijnen lopen.

Vernieuwde strategie. Een concreet plan is onmisbaar bij het succesvol inzetten van internet, social media en ICT. En het succes is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsstrategie en de bestaande marketing-, communicatie- en verkoopactiviteiten. Een duidelijke visie, identiteit en positionering geven richting aan de toekomst. De vragen die o.a. aan bod moeten komen tijdens de ontwikkeling van dit plan zijn:

  • Op welk gebied zijn wij onderscheidend in de markt?
  • Welke keuzes zijn wijsheid en waar ligt de prioriteit?
  • Welke doelstellingen moeten hieraan verbonden worden en hoe gaan wij dit meten?

Iedere afdeling zal zich bewust moeten zijn van de ingeslagen weg, en de nieuwe werkwijze die hierbij komt kijken. De grootste verandering die dit met zich mee brengt is dat afdelingen meer en meer met elkaar verbonden worden. Het eilandjes werken verdwijnt hiermee, en voor iedereen is duidelijk welke doelen er moeten worden behaald.

Blijf in dialoog. Het ontwikkelen van een nieuwe marketing strategie en het uitvoeren van plannen heeft effect op de hele organisatie. Iedereen kan tegenwoordig zijn of haar steentje bijdragen. Sterker nog: dat is de kracht. Bestaande werkwijzen worden aangepast en nieuwe technieken in gebruik genomen. Juist dan is het belangrijk om niet te stagneren en te blijven communiceren. Dat vereist focus, doorzettingsvermogen en begeleiding.